Background

“Good Idea Slovakia”

Publikované

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí udelilo súhlas na použitie:

  1. a) Ochrannej známky,
  2. b) Sloganu, a to konkrétne „Good Idea Slovakia“, „Ideas from Slovakia – Good Idea“,

v rámci vzdelávacích aktivít projektu “Centrum slovenského jazyka v USA”.

Spustili sme nový portál My Slovak

Publikované

Centrum slovenského jazyka uviedlo kurz slovenského jazyka “MySlovak” do otvorenej prevádzky. Online vzdelávací kurz slovenského jazyka pre úplných začiatočníkov získal novú značku – My Slovak. Jej grafické stvárnenie, ktoré kontinuálne nadväzuje na hlavný brand CSJ, vyjadruje hravosť a pútavosť, ktoré patria medzi naše priority. Na kvalite našich služieb nám veľmi záleží, portál preto momentálne testujú jednotlivci a inštitúcie v zahraničí a na základe spätnej väzby vyhodnotíme úspešnosť nášho návrhu.

Prejsť na web projektu

Pripravili sme mobilnú aplikáciu

Publikované

Centrum slovenského jazyka systematicky postupuje pri práci na mobilnej aplikácii na výučbu slovenského jazyka, ktorú vyvíjame na platforme KnowledgeFox. Zároveň sme v spolupráci s Research Studios Austria podieľali na príprave slovenskej lokalizácie na celú platformu. Naša mobilná aplikácia je orientovaná na microlearning, opakovanie slovnej zásoby a základnej gramatiky.

Prístup k aplikácii

Viac informácii

Nová verzia KnowledgePulse® má meno KnowledgeFox®

Publikované

Inovovaná verzia aplikácie nášho partnera pre mikroučenie (microlearning), Research Studios Austria, dostala meno KnowledgeFox®. Oproti pôvodnej aplikácii KnowledgePulse®

je už plne multimediálna a bola doplnená možnosťou súťaženia študentov medzi sebou. Gamifikačný doplnok KnowledgeMatch® poskytuje možnosť vyzvať „súpera“ a súťažiť s ním v ovládaní vedomostí na určitú tému. Je významným motivačným prvkom mikroučenia. Viac podrobností môžete nájsť na stránke www.ilearn.sk alebo na www.knowledgefox.net

Centrum slovenského jazyka predstavuje novú značku My Slovak

Publikované

E-learningový kurz slovenského jazyka pre začiatočníkov získal novú identitu. Značka My Slovak je jednoduchá a pútavá, rovnako ako naša vízia elektronického vzdelávania, ktoré je dostupné pre každého hravou a vizuálne atraktívnou formou.

Grafické stvárnenie nového loga vychádza z pôvodného loga Centra slovenského jazyka. Zelený a modrý kruh so symbolmi reprezentujú slovenské zvyky a kultúru. Teraz sa pridáva tretí kruh, ktorý reprezentuje aktívnu časť projektu – e-learningové aktivity Centra slovenského jazyka.

Zároveň s novou korporátnou identitiou sa spúšťa aj doména myslovak.sk, kde je dostupný kurz pre zaregistrovaných účastníkov. Projekt je momentálne v testovacej fáze.

CSJ_My Slovak

Držiteľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich navštívi Univerzitu Komenského

Publikované

V sérii prednášok s významnými novinármi pokračuje Univerzita Komenského aj tento rok. V utorok 21. 10. univerzitu navštívili Walt Bogdanich, ktorý pôsobí ako zástupca šéfredaktora investigatívneho oddelenia New York Times. Predtým pracoval aj v denníku Wall Street Journal a televíziách ABC a CBS.

Bogdanich, ktorý sa narodil v Chicagu, študoval politológiu a žurnalistiku. Za svoje investigatívne materiály získal tri Pulitzerove ceny. Prednášku organizuje Nadácia Tatra banky, Nadácioa Petit Academy a Univerzitoa Komenského v Bratislave.

Foto: freeimages.com

Foto: freeimages.com

Slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone podporuje projekt CSJ

Publikované

Veľvyslanec Peter Kmec prisľúbil, že projekt spropaguje medzi krajinskými organizáciami, ktoré spolupracujú s veľvyslanectvom. Zároveň sa vyjadril, že bude hľadať ďalšie možnosti propagácie projektu.

E-learningový projekt CSJ naďalej systematicky napreduje. Na jeseň sa chystá do testovacej fázy a od začiatku roku 2015 bude prebiehať testovanie vo vybraných skupinách používateľov. „Veľmi nás teší záujem veľvyslanectva o projekt. Veľmi radi budeme pracovať na spoločnej propagácií projektu,“ povedal Vladimír Burčík, zodpovedný riešiteľ projektu.

Foto: Flickr/Ian Brown

Foto: Flickr/Ian Brown

Rektor Univerzity Komenského prijal hostí z amerických univerzít

Publikované

Rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD prijal zástupcov dvoch prestížnych univerzít zo štátu Pensylvánia, ktorí sú v gestorskej rade projektu Centrum slovenského jazyka v USA.

Slovensko navštívili Gary J. DeLorenzo, DrSc. z California University of Pennsylvania (Predseda gestorskej rady CSJ) a Frederick G. Kohun, PhD. z Robert Morris University (ktorý v projekte CSJ zastupuje iLearn US).

Profesor Mičieta hosťom predstavil školu a bol oboznámený s aktuálnym stavom spoločného projektu. Zároveň načrtol možnosti ďalšej kooperácie slovenského a amerického vzdelávacieho systému. Najperspektívnejšou oblasťou spolupráce sú podľa neho e-learningové systémy, ktoré patria medzi primárne záujmy Centra Slovenského Jazyka. Na stretnutí sa zúčastnil aj Vladimír Burčík, zodpovedný riešiteľ projektu CSJ.

Spoločné stretnutie nadväzuje na predchádzajúcu návštevu slovenskej delegácie v California University of Pennsylvania. Slovenská delegácia za účasti ministra Dušana Čaploviča sa vtedy stretla s americkými zástupcami a spoločne podpísali memorandum o porozumení a spolupráci s Filozofickou fakultou UK.

Rektor prijal univerzitných hostí. Foto: OVV RUK

Rektor prijal univerzitných hostí. Foto: OVV RUK

Prezentácia projektu CSJ

Publikované

Vedenie projektu Centra slovenského jazyka na California University of Pennsylvania v rámci návštevy ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča zorganizovalo prezentáciu doterajších prác a výsledkov projektu CSJ. Prezentácie a spoločnej diskusie sa ďalej zúčastnili Dr. Karol Micieta, Rector, Comenius University of Bratislava, Cal U’s Provost Dr. Bruce Barnhart, Dr. Gary Delorenzo, Peter Zelenak, Deputy Chief of Mission, Embassy of Slovakia in Washinhgton, Dr. Ladislav Mirossay, Rector/President, Pavol Jozef Safarik University of Kosice, Dean Dr. William Edmonds, California University of Pennsylvania, Dr. Daniel Engstrom, California University of Pennsylvania, Joseph Senko, Honorary Consul of Slovakia in Pittsburgh, and Cal U’s Barbara Crofcheck.

Memorandum o porozumení

Publikované

Dňa 21. mája 2014 bolo v priestoroch Kara Alumni House na California University of Pennsylvania podpísané Memorandum o porozumení medzi Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a California University of Pennsylvania. Memorandum je dohodou o spolupráci na projekte vytvorenia Univerzitného centra v USA pre výučbu slovenského jazyka, organizovaní, distribúcii a propagácii kurzov slovenského jazyka v rámci projektu Centra slovenského jazyka.

Za California University of Pennsylvania Memorandum podpísal Bruce D. Barnhart, EdD, Acting Provost and Vice President for Academic Affairs. Slávnostného aktu sa zúčastnili Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta a zástupca riaditeľa CSJ Cal U Gary DeLorenzo.

P01A2976 P01A2989 P01A2997