Aktivity

Cieľom Centra slovenského jazyka je zastrešovať výučbu slovenského jazyka v zahraničí. Zabezpečuje preto aktivity, ktoré možno rozdeliť do štyroch kategórií: