Tvorba elektronických kurzov

Medzi naše kľúčové činnosti patrí tvorba elektronických kurzov na platformách learning management system (LMS).

Online kurzy

Kurzy staviame na jadre populárnej otvorenej platformy Moodle tak, aby boli z používateľskej stránky čo najprístupnejšie a najzrozumiteľnejšie a z technologickej stránky čo najkompatibilnejšie. Prostredie platformy Moodle upravujeme na kľúč s vlastným prostredím, aby používateľ nebol stresovaný komplikovaným rozhraním a veľkým množstvom ovládacích prvkov. Domnievame sa, že aj online výučba musí prebiehať formou hry.

V súčasnosti máme vypracovanú rozsiahlu elektronickú učebnicu na výučbu slovenského jazyka na najzákladnejšej úrovni, ktorú sme nazvali úroveň A0. Súčasťou ďalšieho postupu je práca na kurzoch ďalších úrovní náročnosti. Pri tvorbe učebníc sa držíme úrovní náročnosti, ktoré zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.

Mobilná výučba

Okrem klasických online kurzov, na ktorých sa môže študent zúčastňovať prostredníctvom svojho počítača, poskytujeme aj integrované možnosti mobilnej výučby prostredníctvom smartfónov a tabletov, ktorá je založená na platforme KnowledgePulse.

Mobilné kurzy slúžia ako doplnok ku klasickým online kurzom, sú s nimi úzko prepojené a starostlivo do nich integrované. Študent má teda možnosť absolvovať výučbu súčasne s využitím dvoch špecifických platforiem. Pri mobilnej výučbe sa orientujeme na nové progresívne metódy, vrátane microlearningu, prostredníctvom ktorého má človek možnosť zdokonaľovať sa v jazyku po malých krokoch v priebehu celého dňa. Študenti pomocou mobilných zariadení obsah nielen prijímajú, ale zároveň aj vytvárajú.

Študent by sa mal kvôli dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku učiť jazyk priebežne. Na tvorbe mobilných kurzov preto spolupracujeme so spoločnosťou Research Studios Austria so sídlom v Salzburgu, ktorá je lídrom na trhu inovatívnych riešení v oblasti vedy a vzdelávania. Je vývojárom populárnej platformy KnowledgePulse a zároveň priekopníkom v oblasti microlearningu.