Výučba pedagógov

Vytvárame dynamickú skupinu pedagógov na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Školíme pedagógov tak, aby zvládli komplexné riadenie stratégie výučby študentov prostredníctvom moderných online platforiem v skupinách do 15 študentov. Ich výučbu vedieme prostredníctvom na mieru vytvoreného portálu  a do výučby zavádzame progresívne metódy vzdelávania.

Výučbový portál: etutor.ilearn.sk

Rovnako poskytujeme  komplexné vzdelávanie pedagógov, aby mohli vyučovať v zahraničí v súlade so všetkými akceptovanými normami a stanovenými metódami.

Pre pedagógov vedieme webináre postavené na online vzdelávacej platforme WizIQ a na komunikačno-vzdelávacej platforme ONIF. Obsahová štruktúra vzdelávania je organizovaná pomocou online softvérového riešenia MindMeister.