Webináre

V rámci projektu organizujeme pravidelné webináre, ktoré rozdeľujeme podľa obsahu do dvoch skupín.

Odborné webináre sú špecificky zamerané online prednášky, ktoré slúžia na vzdelávanie ľudí v rámci nášho projektu. Využívame ich na vzdelávanie v oblasti pedagogiky a metodiky výučby, rovnako ako aj tvorby  obsahu.

Organizačné webináre prebiehajú vo forme pracovných stretnutí a zapájajú sa do nich členovia projektového tímu. Keďže na projekte pracujú ľudia z rozličných krajín, pomocou webinárov sa zvyšuje efektivita spolupráce.