ONIF education

Virtuálna učebňa ONIF 4 je určená na živú výučbu a vzdelávanie online prostredníctvom internetu. Nejde o pasívny e-learning, ale o živú komunikáciu lektora a účastníkov výučby v reálnom čase vo virtuálnom prostredí. Lektor a študenti majú dispozícii videohovor, chat, prednáškovú miestnosť, plochu na zdieľanie dokumentov, videí, MP3 súborov s možnosťou bezprostredného odoslania, whiteboard – nástroj na kreslenie a zvýrazňovanie a mnohé ďalšie funkcie. Účastníci webinárov nemusia inštalovať zvláštny program a vstupujú do virtuálnej učebne priamo z webového prehliadača.