Background

Memorandum o porozumení

Publikované

Dňa 21. mája 2014 bolo v priestoroch Kara Alumni House na California University of Pennsylvania podpísané Memorandum o porozumení medzi Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a California University of Pennsylvania. Memorandum je dohodou o spolupráci na projekte vytvorenia Univerzitného centra v USA pre výučbu slovenského jazyka, organizovaní, distribúcii a propagácii kurzov slovenského jazyka v rámci projektu Centra slovenského jazyka.

Za California University of Pennsylvania Memorandum podpísal Bruce D. Barnhart, EdD, Acting Provost and Vice President for Academic Affairs. Slávnostného aktu sa zúčastnili Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta a zástupca riaditeľa CSJ Cal U Gary DeLorenzo.

P01A2976 P01A2989 P01A2997