MySlovak

MySlovak je e-learningový kurz slovenčiny ako cudzieho jazyka pre úplných začiatočníkov, ktorý Vám umožní dosiahnuť komunikatívnu kompetenciu v najbežnejších komunikačných situáciách. Obsahuje dialógy, ilustrácie, audionahrávky a cvičenia a vďaka svojej online podobe Vám poskytuje možnosť bezprostrednej spätnej väzby pri priebežnom testovaní dosiahnutých znalostí. Kurz je prístupný prostredníctvom www prehliadača na platforme PC, Mac alebo prostredníctvom tabletu.

www stránka www.myslovak.sk

Kompletný videonávod sa vám otvorí po klepnutí na nasledovnú linku Príručka študenta, alebo priamo na titulnej webstránke MySlovak.

Na podporu osvojenia si slovnej zásoby a fráz sme pre kurz MySlovak vytvorili výučbové karty prístupné cez aplikáciu iLearn.sk.