MySlovak mobile – iLearn.sk

Na podporu osvojenia si slovnej zásoby a fráz sme pre kurz MySlovak vytvorili výučbové karty prístupné cez aplikáciu iLearn.sk. Výučbový obsah je rozdelený podľa jednotlivých lekcií kurzu MySlovak. Používateľ si môže nastaviť množstvo a frekvenciu zasielania výučbových kariet. 
Dostupnosť na rôznych typoch zariadení, tablety, smartfóny, iPad, iPhone umožňuje zdokonaľovanie jazyka doma, v zamestnaní i na cestách. Aplikácia s anglickým i slovenským navigačným prostredím je voľne prístupná na stiahnutie na Apple Store (iPhone, iPad), Google Play Store (Android smartfóny, tablety).