iLearn.sk pre iPhone a iPad

iLearn.sk Vám bude klásť krátke otázky, ktoré boli prevzaté z obsahu Vášho učiva. Ako často to bude, to záleží len na Vás! Každú otázku je možné buď prijať alebo ju zrušiť a zodpovedať ju neskôr.

Dostanete pritom okamžitú spätnú väzbu, či ste odpovedali správne alebo nie. Ak nie, tak sa Vám zobrazí správna odpoveď.

iLearn.sk pre iOS (iPhone, iPad & iPod Touch) beží na zariadeniach so systémom  iOS 7.0 alebo novším. Na používanieiLearn.sk je potrebné najprv nainštalovať software  na Vaše zariadenie s iOS prostredn9ctvom  Apple Store

Podrobný video návod na používanie (kliknite na prepojenie)