Background

Vytvorili sme online komunikačnú sieť projektu

Publikované

V spolupráci iLearn online centra a spoločnosti iCord International bola spustená do testovacej prevádzky komunikačná sieť Centra slovenského jazyka. Tvoria ju aplikácie fungujúce v reálnom čase. Aplikácia Onif chat umožňuje priame prepojenie členov tímu prostredníctvom textových správ, hlasových a video hovorov, zdieľania súborov a obrazovky počítača. Komunikácia prebieha prostredníctvom počítačov ako aj mobilných zariadení ako sú tablety, smartfóny, všetky mobilné zariadenia fungujúce na platforme Android a iOS. Aplikácia ONIF room je určená pre online stretnutia projektového tímu, riešiteľských tímov a vzdelávanie pedagógov. Účasť na stretnutí nevyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru, stačí pripojenie prostredníctvom www prehliadača. Účastníci majú možnosť prezentovania súborov rôzneho typu (powerpoint, word, excel), obrazových a video súborov, k dispozícii je interaktívna tabuľa. Kapacita miestnosti umožňuje aktívnu účasť všetkých členov tímu vrátane hostí, bez ohľadu na ich geografickú polohu.

CSJ spolupracuje s Research Studios Austria

Publikované

Centrum slovenského jazyka prostredníctvom svojej partnerskej organizácie iLearn uzatvorilo dohodu o spolupráci s Research Studios Austria (RSA). RSA je rakúska nezisková organizácia, ktorá je lídrom v technológiách a inováciách vo svete vzdelania a vedy. Centrum slovenského jazyka víta túto dohodu s entuziazmom a zároveň oceňuje, že na výučbu slovenského jazyka sa budú využívať jedny z najlepších technológií na trhu.

V rámci tejto dohody bude online vzdelávacia platforma pre mobilnú výučbu KnowledgePulse lokalizovaná do slovenského jazyka.