O projekte

Centrum slovenského jazyka v USA je spoločným projektom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a California University of Pennsylvania,       so sídlom v meste California, neďaleko Pittsburghu, Pennsylvania, USA.

Našou hlavnou dlhodobou víziou je slúžiť  ako kontaktný bod, prostredníctvom ktorého môžu slovenskí krajania, ktorí už stratili kontakt s jazykom, opäť porozumieť slovenčine. Reagujeme na potrebu jednoduchej a systematickej výučby slovenského jazyka, ktorú sformulovali krajanské spolky a inštitúcie v zahraničí, a využívame kombináciu viacerých vzdelávacích metód.

Naše kmeňové hodnoty:

  • Univerzálnosť: Snažíme sa saturovať potreby všetkých ľudí, ktorí sa chcú naučiť po slovensky alebo sa zlepšiť v tomto jazyku. Vzdelávame preto od tej najnižšej úrovne a prispôsobujeme sa čo najširšej skupine ľudí.
  • Prístupnosť: Veríme, že vzdelávanie musí prebiehať jednoduchou, hravou a prístupnou formou, ktorú je schopný akceptovať každý.
  • Progresivita: Na vzdelávanie využívame okrem tradičných metód aj moderné elektronické formy výučby: online vzdelávanie, vzdelávanie prostredníctvom mobilných zariadení a microlearning.