História

19. a 20. storočie Na americký kontinent, najmä do Spojených štátov amerických, cestuje veľké množstvo ľudí zo Slovenska. Sú to predovšetkým robotníci pracujúci v baníckom, železiarskom a drevárskom priemysle. Z chudobného Slovenska odchádzajú za vidinou kvalitnejšieho života a natrvalo sa usadzujú v novom svete.
1968 – 1989 Od okupácie až do revolúcie v roku 1989 prichádza do USA druhá vlna slovenských imigrantov, ktorí cestujú za lepšími životnými podmienkami.
začiatok roka 2012 Slovenskí a americkí vysokoškolskí pedagógovia v meste Pittsburgh (Pensylvánia) pozorujú dopyt po vzdelávaní v slovenskom jazyku v USA. Podľa štatistík sa až 1,2 milióna obyvateľov USA hlási k slovenskej národnosti, niektoré zdroje uvádzajú až číslo 3 milióny. Mnoho z nich už stratilo kontakt so živou slovenčinou a radi by sa v nej vzdelávali.
jún 2012 Zástupcovia projektu píšu list slovenskému ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Dušanovi Čaplovičovi, kde opisujú pozorované potreby slovenských krajanov v USA a inštitúcií, ktoré ich združujú. Zároveň navrhujú vybudovanie Centra slovenského jazyka. Minister Čaplovič iniciatívu víta a vyjadruje podporu projektu.
október 2012 Začínajú sa oficiálne rokovania so zástupcami popredných univerzít v americkom štáte Pensylvánia: Robert Morris University, University of Pittsburgh a California University of Pennsylvania. Cieľom je vybrať hlavného amerického partnera pre projekt zriadenia Centra slovenského jazyka.
4. 11. 2012 Po rokovaniach s California University of Pennsylvania padlo rozhodnutie na túto univerzitu a boli načrtnuté základné ciele. Vzniká dočasné sídlo CSJ v Sewickley / Pittsburgh, Pa.
rok 2013 Prebiehajú ďalšie stretnutia a plánovanie projektu, počas ktorých sa formuje slovensko-americký tím projektu.
25. 10. 2013 Na konferencii Slovenčina vo svete, ktorá sa konala v Bratislave, sa stretávajú zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia California University of Pennsylvania. Obe strany podpisujú Memorandum o porozumení, ktorým dávajú Centru slovenského jazyka oficiálny charakter. Rokujú o ďalšom postupe pri jeho zriaďovaní.
november 2013 Začína sa fáza pravidelných rokovaní, ktoré definujú organizačnú štruktúru CSJ. Vytvára sa tím pedagógov, ktorý bude mať na starosti systematické vyučovanie slovenského jazyka v USA.
31. 3. 2014 Spúšťa sa interaktívna webová prezentácia Centra slovenského jazyka s cieľom informovania a hľadania ďalších partnerov pre tento projekt.