Pre médiá

Centrum slovenského jazyka je medzinárodný vzdelávací projekt, ktorého cieľom je propagovať a viesť výučbu slovenského jazyka v zahraničí. Stiahnite si ďalšie materiály: