California University of Pennsylvania

California University of Pennsylvania (Cal U), založená v roku 1852, je situovaná približne 50 kilometrov od mesta Pittsburgh, ležiaceho v juhozápadnej Pensylvánii v Spojených štátoch amerických. Moderný kampus univerzity, nachádzajúci sa pri rieke, bol ocenený za svoju udržateľnosť a viac než 8 200 študentov oceňuje kvalitný prístup skúsených pedagógov.

Cal U kladie dôraz na vedu a technológie, vzdelávanie učiteľov a na humanitné odbory. Ponúka viac než 130 bakalárskych a 35 magisterských študijných programov, okrem toho aj čestný program, kariérne služby, centrum praxe a možnosti štúdia v zahraničí.

calu4

California University of Pennsylvania bola deväť rokov po sebe zaradená podľa The Princeton Review medzi „najlepšie vysoké školy severovýchodu“. V USA má škola vďaka svojim online programom veľkú prestíž.

Cal U s hrdosťou hostí americké pracovisko Centra slovenského jazyka, ktoré je spoločným projektom Cal U a Univerzity Komenského v Bratislave. Američania, ktorí sa chcú naučiť základy slovenčiny, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky California University of Pennsylvania a získať prístup k obohacujúcim online kurzom.

Old Main 2012

calu2