iLearn

iLearn je centrom online vzdelávania. Ide o občianske združenie a zároveň medzinárodné zoskupenie, ktoré spája ľudí z médií, vzdelávania a oblasti elektronickej výučby z Európy a Ameriky.

S Centrom slovenského jazyka spolupracuje iLearn ako metodický, dizajnový a technologický partner. iLearn a jeho partneri svoje skúsenosti čerpajú z viacerých projektov, na ktorých sa podieľali:

  • idDesign – sústreďuje sa na výučbu v oblasti firemného brandingu
  • VASA Project – portál pre výučby v nových médiách, ktorý pozostáva z ľudí z Ameriky a Európy
  • e-ducation – portál pre ďalšie vzdelávanie
  • Study in – informačný a propagačný portál o vzdelávaní na Slovensku
  • Eduabroad – informačný portál pre vzdelávanie Slovákov v zahraničí
  • World Summit on the Information Society – členovia zoskupenia iLearn sa zúčastňujú na WSIS