Univerzita Komenského

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1919, je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Má 13 fakúlt a približne 30-tisíc študentov.

Filozofická fakulta UK je hlavným riešiteľom projektu. Zastrešuje projekt CSJ na inštitucionálnej úrovni a zabezpečuje ho po stránke organizačnej, odbornej a obsahovej aj prostredníctvom svojej integrovanej inštitúcie Studia Academica Slovaca. Univerzita Komenského je zároveň pre projekt garantom univerzitnej kvality.