Tím

Náš tím pozostáva z renomovaných expertov z oblasti slovenského jazyka, výučby a inštruktážneho dizajnu zo Slovenska a z celého sveta.

Riadenie projektu

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Dekan Jaroslav Šušol
Zodpovedný riešiteľ projektu CSJ Vladimír Burčík
Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) Riaditeľka Jana Pekarovičová
iLearn (občianske združenie) Projektový manažér Milan Mravčák
California University of Pennsylvania (Cal U) Rektor a viceprezident pre akademické záležitosti Bruce Barnhart
California University of Pennsylvania (Cal U) Dr. Mary Randall – Katedra cudzích jazykov
California University of Pennsylvania (Cal U) Barbara Crofcheck – Riaditeľka celoživotného vzdelávania
California University of Pennsylvania (Cal U) Keli Henderson – Riaditeľka marketingu
California University of Pennsylvania (Cal U) Dr, Tracey Sheetz – Dean of Admissions
California University of Pennsylvania (Cal U) Dr. Gary DeLorenzo – Liaison to Comenius University

Realizačný tím

WWW stránky projektu

 • Kancelária webových služieb Cal U
  • Christine Russell
 • iLearn
  • Ľuboš Magat

Online systémy riadenia výučby

 • Kancelária webových služieb Cal U
  • Christine Russell
 • Posudzovateľ jazykového obsahu
  • Mary Randall
 • iLearn
  • Jozef Babiak

Mobilná výučba

 • KnowledgePulse
 • Vladimír Burčík
 • iLearn
  • Dagmar Poláčková
  • Olga Susla

Učitelia

 • Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
  • Júlia Vrábľová
  • Michaela Mošaťová
  • Helena Ľos Ivoríková
  • Adela Gabríková

Tvorcovia obsahu

 • Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
  • Helena Ľos Ivoríková
  • Adela Gabríková
  • Michaela Mošaťová
  • Júlia Vrábľová

Inštruktážny dizajn

 • Konzultanti pre inštruktážny dizajn
  • Jozef Hvorecký (iLearn)
 • Online pedagogickí školitelia
  • Katarína Pišútová (UK)
  • Vladimír Burčík (UK)

Marketing a nábor študentov

 • Riaditeľka kancelárie celoživotného vzdelávania
  • Barbara Crofcheck (Cal U)

Propagácia projektu a komunikácia

 • Propagácia projektu
  • Vladimír Burčík
  • Roberto Muffoletto
 • WWW redakčný systém
  • Alexander Mravčák
 • Webový obsah a webmaster
  • Christine Kindl
  • Christine Russell

Servery – IT infraštruktúra

 • Maurit
  • Ľuboš Magat
 • Alfa Centauri
  • Andrej Seč