O Slovensku

Slovenská republika sa nachádza v strednej Európe, a hoci je to malá krajina, jej územie je pestré, tvorené nížinami, ale aj vysokými vrchmi. Slovensko má vyspelý ekonomický systém, ktorý ťaží najmä z automobilového priemyslu  a z výroby elektroniky.

Zistite viac o Slovensku: