Knižnice a databázy

Niekoľko webových stránok, ktoré vám pomôžu objaviť on-line knižnice a databázy plné slovenskej literatúry


Slovenská národná knižnica

Kompletnú databázu slovenskej literatúry, histórie a kultúry nájdete na stránke Slovenskej národnej knižnice.


Knižnično-informačný systém

Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému.

Cieľ projektu:

Vytvoriť štandardné a jednotné prostredie, prostredníctvom spoločných databáz sprístupňovať zdroje kultúrneho a vedeckého dedičstva a tým poskytovať kvalitnejšie knižnično-informačné služby.