Kultúra

Užitočné stránky o slovenskej kultúre


Zoznam múzeii, galérii a pamiatok

Hlavnou úlohou tohto internetového projektu je poskytovať širokej verejnosti a turistom informácie z oblasti slovenskej kultúry, jej inštitúcií a historických pamiatok.


Hudobné centrum

Hudobné centrum je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru:

  • organizovaním a sprostredkovaním koncertov a umeleckých programov,
  • organizovaním vybraných medzinárodných hudobných festivalov,
  • propagáciou slovenskej hudobnej kultúry doma a v zahraničí,
  • vydávaním hudobnín a kníh o hudbe,
  • dokumentáciou hudobného života na Slovensku,
  • koordináciou informácií o hudobných projektoch.

Divadelný ústav

Divadelný ústav, založený v roku 1961, je celoslovenskou odbornou inštitúciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácii vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920 až po súčastnosť.


Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum (LIC) je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí.