Rodokmene

Všetky potrebné informácie na zostavenie svojho rodokmeňa nájdete na stránkach….


Rodokmene

  • Ako zistiť výskyt priezviska
  • Názvy obcí slovensky a maďarsky
  • Najčastejšie priezviská na Slovensku
  • Kde hľadať slovenské matriky?
  • Cenzus 1828: Mestá a obce v Uhorsku
  • 10 nástrojov na vyhľadávanie ľudí na internete
  • Súpisy, urbáre a sčítania obyvateľstva ako genealogická pomôcka
  • Súpis daňovníkov v roku 1715
  • Ako hľadať stratených príbuzných

SLOVENSKÁ GENEALOGICKO – HERALDICKÁ SPOLOČNOSŤ

Stránka Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Organizácia vznikla v r. 1991 v Martine na podporu všetkých tých, ktorí sa (zo záľuby, vedecky alebo komerčne) venujú štúdiu príbuzenských vzťahov rodín so vzťahmi k územiu Slovenska, genealógie, heraldiky a iných príbuzných disciplín.


Zoznam stránok potrebných na genealogický výskum

Podrobný zoznam stránok potrebných na úspešný genealogický výskum.


HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Heraldický register Slovenskej republiky predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. Heraldický register SR nadviazal r. 1991 na agendu, ktorú ministerstvo vykonávalo od r. 1975 v súvislosti s pôsobením Heraldickej komisie MV SR. Vedie ho sekcia verejnej správy – odbor archívov a registratúr.


Mapy Uhorska

Prečo mapy Uhorska ? 

Slovensko bolo súčasťou Uhorska vyše tisíc rokov. Na niekoľko storočí bolo dokonca jeho nosnou časťou, Bratislava sa stala hlavným mestom kráľovstva. Slovenská časť Uhorska významne prispievala k uhorskej štátnosti, k vzniku kráľovstva a k jeho rastu. Slováci spolutvorili kráľovstvo, bola to ich vlasť. Až nacionalizmus Maďarov, Slovákov, Rumunov i Chorvátov priniesol jeho zánik. Mapy, ktoré predkladám, sú z rôznych zdrojov. V udúcnosti pridám i mapy Rakúsko – Uhorska, lebo jeho súčasťou od roku 1525 bolo aj Slovensko. Nehľadajme prosím v mapách ideológiu, ale poučenie a zdroj pre ďalšie rozmýšľanie. Dnešná Európa je spojená, spájajme aj my naše mysle a srdcia, avšak so skúsenosťou minulých chýb.


Rady pre vytvorenie rodokmeňa

Rady pre tých, ktorí si chcú vypracovať rodokmeň sami.