Zdokonalte sa v slovenčine

Projekty, ktoré Vám umožnia sa zdokonaliť v slovenskom jazyku


sheeplive.eu

Hlavným cieľom projektu je detský animovaný seriál a medzinárodný internetový portál. Projekt sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.


Video kurzy slovenčiny od RTVS

Oficiálny YouTube kanál slovenskej medzinárodnej rozhlasovej stanice, ktorý vám pomôže získať lepšiu slovenčinu vo video formáte. Tiež vás učí správnu výslovnosť slovenských slov.


Video kurzy Slovenčiny od Tatiany Simuniovej

YouTube kanál vytvorený slovenskou učiteľkou. Má dobrú angličtinu a môže vás ľahko naučiť slovenskú gramatiku.