Background

Pripravili sme mobilnú aplikáciu

Publikované

Centrum slovenského jazyka systematicky postupuje pri práci na mobilnej aplikácii na výučbu slovenského jazyka, ktorú vyvíjame na platforme KnowledgeFox. Zároveň sme v spolupráci s Research Studios Austria podieľali na príprave slovenskej lokalizácie na celú platformu. Naša mobilná aplikácia je orientovaná na microlearning, opakovanie slovnej zásoby a základnej gramatiky.

Prístup k aplikácii

Viac informácii