Background

Rektor Univerzity Komenského prijal hostí z amerických univerzít

Publikované

Rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD prijal zástupcov dvoch prestížnych univerzít zo štátu Pensylvánia, ktorí sú v gestorskej rade projektu Centrum slovenského jazyka v USA.

Slovensko navštívili Gary J. DeLorenzo, DrSc. z California University of Pennsylvania (Predseda gestorskej rady CSJ) a Frederick G. Kohun, PhD. z Robert Morris University (ktorý v projekte CSJ zastupuje iLearn US).

Profesor Mičieta hosťom predstavil školu a bol oboznámený s aktuálnym stavom spoločného projektu. Zároveň načrtol možnosti ďalšej kooperácie slovenského a amerického vzdelávacieho systému. Najperspektívnejšou oblasťou spolupráce sú podľa neho e-learningové systémy, ktoré patria medzi primárne záujmy Centra Slovenského Jazyka. Na stretnutí sa zúčastnil aj Vladimír Burčík, zodpovedný riešiteľ projektu CSJ.

Spoločné stretnutie nadväzuje na predchádzajúcu návštevu slovenskej delegácie v California University of Pennsylvania. Slovenská delegácia za účasti ministra Dušana Čaploviča sa vtedy stretla s americkými zástupcami a spoločne podpísali memorandum o porozumení a spolupráci s Filozofickou fakultou UK.

Rektor prijal univerzitných hostí. Foto: OVV RUK

Rektor prijal univerzitných hostí. Foto: OVV RUK